Sea writing (the waves)

Sea Writing (the waves) er et  kontekstspecifikt projekt, der handler om at lære af vand, og hvad det vil sige at være en vandig krop –men også at give tilbage og pleje andre vandige kroppe.

Arbejdet relaterer sig til et residency
på Pada Studios i Portugal, hvor vi gennem en række skitser arbejdede på  at forbinde en både moderne og historisk sammenfletning mellem Lissabons indbyggere, kultur og primært nautiske landskab. Projektet er blandt andre inspireret af feministisk forsker Astrida Neimanis’ tekster og teorier om hydrofeminisme.

Sea Writing (the waves) er et igangværende duo projekt med billedkunstner Trine Struwe.