Analogue photograph, print on wallpaper.
240x240 cm.

Installation view: Public billboard,  Udstillingsstedet Sydhavn Station (Copenhagen, DK).

2018

handler om oversvømmelserne som jorden begår på havet. Om tankerne vi har, om ejerskabet vi gør over os selv og andre. Om mine hænders greb om papiret, jeg skriver på. Om at forsøge at give slip på ruinerne, så de kan erstattes. Sö handler om flod og ebbe og om at forsøge at holde vejret under vand, så længe jeg kan. Om kontinenter som stiger og synker. Om at forsøge at omorganisere mine tanker. Om at konstruere en virkelighed indtil morgenerne igen føles hele og rolige. Om ganske konkret at lade natur og konstruktion falde sammen i ét i min digitale efterbehandling og udviske hele flader og derved frisætte billedet fra virkeligheden.